Golden retrieverklubben

Jaktprov för retriever

Det finns tre olika typer av jaktprov för retriever: A, B och C-prov.

Ändamålet för proven är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

Utförliga bestämmelser, råd och anvisningar finns på SSRK:s hemsida www.ssrk.se, men nedan hittar ni en sammanfattning.

Apportering

En golden retriever är en aktiv hund, som ska sysselsättas på något sätt för att må bra. Helst bör den få tillfälle att träna apportering för att sedan få möjlighet att vara med på praktisk jakt eller få tillfälle att starta på jaktprov.


Träningsgrupp i jaktapportering

Om ni är intresserade av att lära mer om apportering, så träffas en grupp varje lördag kl 13.00 i Onslunda. Det finns plats för fler deltagare!

För mer info kontakta: Kai 

A-prov

A-prov genomförs under riktig jakt där vilt skjuts.
Provet har två klasser: 

  • Kvalificeringsklass (KKL) där hundar som erhållit 1:a pris i NKL på B-prov får deltaga och 
  • Elitklass (EKL) för hundar som erhållit ”Godkänd” i KKL.

Hundarna får sitta på pass och drivna eller sträckande fåglar skjuts för dem, och/eller gå i linje på uppflogs/uppsprångsjakt (trampjakt).    

B-prov

I B-prov används kallt vilt, alltså vilt som skjutits vid något annat tillfälle, lagts i frysen för att tinas upp inför provtillfället.
Provet har tre klasser:

  • Nybörjarklass (NKL)
  • Öppenklass (ÖKL) och
  • Elitklass (EKL)

Skott skjuts och vilt kastas för hunden att markera och apportera, både på land och i vatten. Ett antal vilt läggs ut i markerna för hunden att söka upp och leverera till föraren. I NKL erbjuds hunden minst åtta apporteringstillfällen, ÖKL och EKL minst tio.

Man bedömer bl a hundens samarbetsvilja, stadga, apporteringslust, apportgrepp, vattenglädje och markeringsförmåga.

Kvalitetspris 1:a, 2:a, 3:e eller 0 pris utdelas. Det betyder att flera deltagande hundar kan få t ex 1:a pris.

C-prov / Working-Test

Ett C-prov eller Working Test (WT) är en icke-stambokförd tävling, där hundens jaktliga egenskaper bedöms utan att vilt fälls. Det genomförs med s k dummies, tygpåsar fyllda med sågspån, plastgranulat eller liknande.

Provet har, liksom B-provet, tre klasser: NKL, ÖKL och EKL, och bedömningen sker på minst fem stationer, där hund och förare ställs inför olika jaktliga uppgifter att lösa.  Varje station är vanligen värd maximalt 20 poäng.

Jaktansvarig

Kaj Tunero

Kai Tunero
Tfn: 0705-64 59 98
E-post: jakt@skane.goldenklubben.se

WT 13/10

Working Test

Nkl, Ökl & Ekl

13 oktober i Onslunda

 

Sista anmälnings- och betalningsdag är
7 oktober 2018
för giltig anmälan – anmälan är bindande!

 

Anmälan ska göras på SSRK-Prov 

Upplysningar: Kai Tunero
jakt@skane.goldenklubben.se
0705-64 59 98

 Avgift: 250 kr

Bg nr 812-6096
Swish 1233469004

VARMT VÄLKOMNA!

Funktionärer sökes!

Vi är ca 450 medlemmar i vår sektion i dagsläget. Vi behöver funktionärer till våra prov och tävlingar.  Det är ett jättebra tillfälle att lära sig lite mer om B-Prov och WT genom att hjälpa till. Tveka inte att anmäla er som funktionärer. Det behövs ingen förkunskap, utan du får all information på plats vad du ska göra. Kontakta Kai!