Golden retrieverklubben

FB

Goldenklubbens egen Funktionsbeskrivning − en inofficiell beskrivning framtagen för att vara ett komplement till jaktprov

En avkommebeskrivning med syfte att beskriva våra hundars medfödda apporteringsegenskaper, med en landdel och en vattendel som kan göras separat. Beskrivningen innehåller fem moment.

Hundarna bör vara ca 1 år.

Både sektioner och enskilda uppfödare som är medlemmar i GRK kan anordna FB.

FB kommer att kunna användas av uppfödare så länge Funktionsbeskrivning retriever- FBr inte finns tillgänglig i hela landet.

För mer info se: goldenklubben.se/klubbens-verksamhet/funktion/om-funktionsbeskrivning

FB-R

FB-R: Funktionsbeskrivning Retriever — en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata och är en gemensam beskrivning för alla våra retrievrar

FBRUtbildning2016

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet - egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar.

Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se samt SSRK Södras hemsida http://ssrksodra.com/fb-r/ 

Informationsbrev om FB-R av Agneta Joonas, auktoriserad beskrivare FB-R för SSRK Södra

MH

Mentalbeskrivning hund − MH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Brukshundsklubbens (SBK) mentalbeskrivning (MH) är ursprungligen framtagen för brukshundar - men numera öppen för alla raser.

Den består av tio standardiserade situationer, där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.

För att få deltaga ska hunden ha fyllt 1 år, men löptik får inte vara med.

Som arrangör kan rasklubbar eller SBK stå.

För mer info gå in på www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning, öppen för alla hundar, renrasiga eller blandraser.

Det är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Beskrivningen består av 7 eller 8 moment, beroende på om man väljer att göra med eller utan skott. Man kan välja att ha hunden i lina eller lös under beskrivningen. Ett BPH-protokoll är mer detaljerat än ett MH-protokoll.

Hunden ska ha fyllt 1 år. Löptik får delta, men startar sist.

I Skåne/Blekinge finns det än så länge fyra arrangörer, men fler är på väg. Nu är det Lunds Brukshundklubb, Blekinge Brukshundklubb, Svenska Terrierklubben (Örkelljunga) och Jägarförbundet Skåne.

Goldenklubben Skåne/Blekinge bokar årligen in en dag främst för golden retrievrar.

För mer info gå in på www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/.

För att få delta på bruksprov ska golden retrievern antingen ha gjort BPH eller MH!

Mentalitets- & funktionsansvarig

Lotta A

Lotta Öhnell Andersson 
Tfn: 0761-93 96 15

E-post: 
mentalitet@skane.goldenklubben.se

GÖR BPH MED DIN GOLDEN!

Den nya mentalbeskrivningen för hundar BPH (beteende-och personlighets-beskrivning hund) har fått stor uppmärksamhet och många har redan gått BPH-banan med sina hundar. Syftet med BPH är att få en bild över hur din hund reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. Hunden måste ha fyllt 12 månader för att delta. Mer information angående BPH hittar du på www.skk.se/bph.

Den 8/7 samt den 14/10  har GRK:s medlemmar förtur till anmälan.
För att kunna utnyttja förturen så måste anmälan till den 8/7 göras innan den 8/4 och till den 14/10 innan den 14/7.

Plats: Örkelljunga Brukshundklubb 
 
www.orkelljunga-bk.se

Anmälan görs till Ken Lundahl på mailadress: ken.lundahl42@gmail.com

Följande uppgifter behöver Ken:

  1. Hundens namn och reg.nr
  2. Chipnummer
  3. Ägarens namn och bostadsadress
  4. Ägarens telefonnummer
  5. Ägarens mailadress
  6. Klubbtillhörighet t.ex. SKK, SBK, rasklubb, specialklubb

Om platserna är slut erbjuds man annat datum.

Anmälningsavgiften 750 kr inbetalas först efter att PM mottagits senast tre veckor före BPH.

  • Löptik får delta, men startar sist på dagen. Meddela i anmälan.
  • Hund som ej vill ha skott, startar först. Meddela i anmälan.

För ytterligare frågor är du välkommen att ringa Ken Lundahl på telefonnummer 070-887 29 09.

Hjälp med FB, FB-R, MH eller BPH?

Om någon uppfödare eller enskild goldenägare undrar över eller vill ha hjälp att anordna en funktionsbeskrivning (FB eller FB-R) eller en mentalbeskrivning (MH eller BPH) hör av er till Lotta!