Golden retrieverklubben

Till dig som är intresserad av FB-R

I verksamhetsplanen för GRK Skåne/Blekinge 2019 önskar vi att erbjuda våra medlemmar möjlighet att funktionsbeskriva sina hundar. Tyvärr har vi inte längre tillgång till en beskrivare i regionen och vi tittar på möjligheten att bjuda in en sådan från övriga delar av landet.

Vårens beskrivning fick tyvärr ställas in då enbart 3 anmälningar inkom. Nästa datum blir förhoppningsvis under slutet av hösten, detta om vi får tillgång till en beskrivare. Beskrivningen kommer att vara öppen och först till kvarn gäller för platserna.

Frågor kring detta ställs med fördel till ordforande@skane.goldenklubben.se eller sekreterare@skane.goldenklubben.se. Frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte då vi gemensamt arbetar med denna fråga.

🌞Sommar hälsningar🌞

🌞Styrelsen🌞

FB-R

FB-R: Funktionsbeskrivning Retriever — en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata och är en gemensam beskrivning för alla våra retrievrar

FBR LOGO 2019

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet - egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar.

Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se samt SSRK Södras hemsida http://ssrksodra.com/fb-r/ 

Informationsbrev om FB-R av Agneta Joonas, auktoriserad beskrivare FB-R för SSRK Södra

MH

Mentalbeskrivning hund − MH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Brukshundsklubbens (SBK) mentalbeskrivning (MH) är ursprungligen framtagen för brukshundar - men numera öppen för alla raser.

Den består av tio standardiserade situationer, där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.

För att få deltaga ska hunden ha fyllt 1 år, men löptik får inte vara med.

Som arrangör kan rasklubbar eller SBK stå.

För mer info gå in på www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning, öppen för alla hundar, renrasiga eller blandraser.

Det är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Beskrivningen består av 7 eller 8 moment, beroende på om man väljer att göra med eller utan skott. Man kan välja att ha hunden i lina eller lös under beskrivningen. Ett BPH-protokoll är mer detaljerat än ett MH-protokoll.

Hunden ska ha fyllt 1 år. Löptik får delta, men startar sist.

I Skåne/Blekinge finns det än så länge fyra arrangörer, men fler är på väg. Nu är det Lunds Brukshundklubb, Blekinge Brukshundklubb, Svenska Terrierklubben (Örkelljunga) och Jägarförbundet Skåne.

Goldenklubben Skåne/Blekinge bokar årligen in en dag främst för golden retrievrar.

För mer info gå in på www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/.

För att få delta på bruksprov ska golden retrievern antingen ha gjort BPH eller MH!

Mentalitets- & funktionsansvarig

Sandra M 

Sandra Malmborg
Tfn: 0766-10 23 44

E-post: 
mentalitet@skane.goldenklubben.se

GÖR BPH MED DIN HUND DEN 24/11!

Den nya mentalbeskrivningen för hundar BPH har fått stor uppmärksamhet och många har redan gått BPH-banan med sina hundar.
Syftet med BPH är att få en bild över hur din hund reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. 

Datum: 24/11 finns 9 platser reserverade för Goldenklubbens medlemmar!
Plats: Örkelljunga Utbildningscentrum Hund (beläget intill Skåneporten vid E4)

  • Sista anmälningsdag 24/8-19 
  • Anmäl till Ken Lundahl:  ken.lundahl42@gmail.com 
    – om platserna är slut erbjuds man annat datum
  • Anmälningsavgift 750 kr (betalas efter PM och enligt anvisningar i PM)
  • Hunden måste ha fyllt 12 månader för att delta
  • Löptik får delta, men startar sist på dagen – meddela i anmälan!
  • Hund som ej vill ha skott, startar först – meddela i anmälan!
  • För ytterligare frågor är du välkommen att ringa Ken Lundahl på telefonnummer 070-887 29 09.

För anmälan behövs följande uppgifter:

1. Hundens namn i SKK & reg.nr          

2. Chipnummer

3. Ägarens namn & bostadsadress

4. Ägarens tel.nr

5. Ägarens mailadress

6. Klubbtillhörighet t.ex. SKK, SBK, rasklubb, specialklubb