Golden retrieverklubben

Styrelse 2019

 

 

 Ordförande 

 Vakant

 

 Sekreterare

 Vakant

 

kassören

 Kassör 

 Nils-Erik Bengtsson

 Tfn: 0738-450 100
 E-post: 
 kassor@skane.goldenklubben.se

 

Sektionens bankgiro: 812-6096  

 Swish nr:
123 346 90 04

2009_0704flygrakan0496[1]

jaktJuren (3)

 Infoansvarig/ Postmottagare

 Christina Jurén

Gräsgatan 14
263 36 Höganäs

 Tfn: 0730-387892
 E-post:  info@skane.goldenklubben.se

Sandra M

 Mentalitets- &  funktionsansvarig

  Sandra Malmborg

  Tfn: 0766-10 23 44
  E-post:
  mentalitet@skane.goldenklubben.se

Lena Lund4

 Utbildningsansvarig

 Lena Lundh

 Tfn: 0702-46 80 34 
 E-post: 
 utbildning@skane.goldenklubben.se

Lotta C
 

 Utställningsansvarig
 Charlotte Carping 

 Tfn: +46-46-25 53 14
 Mobil: +46-702-45 60 10
 E-post: 
 utstallning@skane.goldenklubben.se

 

 
 

Birgitte (2)

 Jaktansvarig

 Birgitte Elmegaard Klausen

 Tfn: 0760-15 83 11
 E-post: 

 jakt@skane.goldenklubben.se

Anknutna t sektionen

Kontaktperson Blekinge

Marie Ahnelöv   
Tfn: 0734-36 83 45 
E-post: 
kontaktblekinge@skane.goldenklubben.se

Revisorer

  • Filip Johnsson
    Tfn: 042-23 52 30, 0706-43 42 21 

  • Eva Swanberg
    Tfn: 046-20 18 41, 0706-73 53 47

 Valberedning

  • Anneli Hansson, tfn 0739-941776
  • Lena Pettersson, sammankallande, tfn 0706-62 12 34

Webbansvarig

Eva Skagert
Tfn: 0766-10 53 53
E-post: webban@skane.goldenklubben.se