Golden retrieverklubben

Styrelse 2019

 

Ordförende

 Ordförande

 Per Ravn Klausen
 Svedalavägen 140,  238 41 Oxie

 Tfn: +45 53 62 83 11 
 E-post: 
ordforande@skane.goldenklubben.se

Gudrun (3)

 Sekreterare/Postmottagare

 Gudrun Hansson
 Sportvägen 19, 246 52 Löddeköpinge

 Tfn: 0733-29 60 44 
 E-post: 
 sekreterare@skane.goldenklubben.se

kassören

 Kassör 

 Nils-Erik Bengtsson

 Tfn: 0738-450 100
 E-post: 
 kassor@skane.goldenklubben.se

 

Sektionens bankgiro: 812-6096  

 Swish nr:
123 346 90 04

2009_0704flygrakan0496[1]

Lotta C

 Utställningsansvarig

 Charlotte Carping

 Tfn: 046-25 53 14 
 Mobil: 0702-45 60 10
 E-post: 
 utstallning@skane.goldenklubben.se

Sandra M

  Mentalitets- &  funktionsansvarig

  Sandra Malmborg

  Tfn: 0766-10 23 44
  E-post: mentalitet@skane.goldenklubben.se

Lena Lund4

  Utbildningsansvarig

  Lena Lundh

  Tfn: 0702-46 80 34 
  E-post: 
  utbildning@skane.goldenklubben.se  

jaktJuren (2)

  Jaktansvarig

  Christina Jurén

  Tfn:  0730-38 78 92
   E-post: 
   jakt@skane.goldenklubben.se 

                                                                                      
  Birgitte2 

 Suppleant

 Birgitte Elmegaard Klausen

 Tfn: 0760-15 83 11
 E-post: 
 suppl@skane.goldenklubben.se

 

Anknutna t sektionen

Kontaktperson Blekinge

Marie Ahnelöv   
Tfn: 0734-36 83 45 
E-post: 
kontaktblekinge@skane.goldenklubben.se

Revisorer

  • Filip Johnsson
    Tfn: 042-23 52 30, 0706-43 42 21 

  • Eva Swanberg
    Tfn: 046-20 18 41, 0706-73 53 47

 Valberedning

  • Anneli Hansson, tfn 0739-941776
  • Catrin Möller, tfn 0730-78 15 78
  • Lena Pettersson, sammankallande, tfn 0706-62 12 34

Webbansvarig

Eva Skagert
Tfn: 0766-10 53 53
E-post: webban@skane.goldenklubben.se