Golden retrieverklubben

Styrelsemöten 2017

Styrelsemöte 2017-12-05

Styrelsemöte 2017-10-04

Styrelsemöte 2017-07-23

Styrelsemöte 2017-05-09

Styrelsemöte 2017-03-14

Konstituerande möte 2017-02-12

Protokoll årsmöte 2017-02-12

Styrelsemöte 2017-01-17

Årsmöteshandlingar

Styrelsemöten 2016

Styrelsemöte 2016-11-16

Styrelsemöte 2016-09-20 + Bilaga 1

Styrelsemöte 2016-06-21

Styrelsemöte 2016-03-29

Styrelsemöte konstituerande 2016-02-14

Årsmöte 2016-02-14

Styrelsemöte 2016-01-13

Styrelsemöten 2015

 

Styrelsemöte 2015-12-02

Styrelsemöte 2015-11-11

Styrelsemöte 2015-08-25     Bilaga 1        Bilaga 2

Styrelsemöte 2015-05-13

Styrelsemöte  2015-03-03

Styrelsemöte konstituerande 2015-02-15

Årsmöte 2015-02-15

Styrelsemöte 2015-01-14 

 

Styrelsemöte 2018-01-29

Årsmötet 2017

KLADDKAKOR (2)

Årets årsmöte avhölls den 12 februari i Sydskånska KK:s lokal i Arlöv med 17 röstberättigade medlemmar närvarande.

Först var det genomgång av fullmäktigehandlingarna inför GRK:s fullmäktigemöte i mars. 

Efter lunch med smörgåstårta och fantastiska hemlagade kladdkakor tog själva årsmötet över.

IMG_9268 (2)

Allt flöt på smidigt under mötesordförande Owe Rindstrands ledning med styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse, årsbokslut samt resultat- och balansräkning.

IMG_9270

Efter revisorernas berättelse beslutade mötet att fastställa balans- och resultaträkning samt bokslut och styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter läste styrelsen upp sitt förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Efter livlig diskussion med medlemmarna lade styrelsen till ytterligare punkter på den gedigna listan av kommande aktiviteter. Allt för att göra ett nytt försök att vinna Poängkampen om Årets sektion! 
Observeras bör att vår Skåne-/Blekingesektion hamnade på en mycket hedrande andraplats i 2016 års Poängkamp med 3000 kr som tillskott i kassan!

När det gällde val av styrelseledamöter m fl var det enbart en förändring från föregående år, nämligen att Lotta Öhnell Andersson valdes som ny ledamot på 2 år efter Charlotta Danielsen, som valt att avgå. 

Efter att mötet avslutats av ordföranden och avtackning av bl a Lotta Danielsen, så presenterades vinnarna av Årets bästa golden. Mer om detta på sidan Årets bästa golden under Övriga aktiviteter.

IMG_9274