Golden retrieverklubben

FB-r 3 september utanför Ystad

FB-r är en ordinarie SSRK verksamhet som blir 
stambokförd på SKK Hunddata/AvelsdataDSC08016_1
Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.
Den är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.
Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara jakttränad.  
Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.
Du som ägare eller förare ska vara medlem i Golden retrieverklubben eller i SSRK eller en SSRK-ansluten rasklubb. Medlemskap i SKK räknas också.
Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig.
Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment. 
Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s hemsida ssrk.se
Beskrivare: Lena Karlsson
Max 8 hundar
Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns.
Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.
Anmälan görs till mentalitet@skane.goldenklubben.se
Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ras, kön, födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer och e-postadress.
Anmälan är bindande.
Avgift, 450 kronor sätts in på Bg nr 812-6096 när du fått bekräftat att din anmälan är mottagen och att du har fått en plats.
Ange FB-r  3 sep 2023 samt  regnr i betalningen.
Anmälan och betalning senast den 27 aug. Anmälan är komplett när betalning har inkommit.
PM och deltagarlista kommer att skickas ut via mail.


 VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

BPH (Beteende- och Personlighetsprovning)

SÖNDAGEN DEN 12 NOVEMBER HAR SEKTIONEN FÖRTUR TILL BPH MED SKOTT I ÖRKELLJUNGA

Vi har förtur till 8 st platser den dagen vid anmälan senast 12/8.Bild 6
OBS! Anmälan efter 12/8 garanteras inte plats.
Anmälan mailas till ken.lundahl42@gmail.com med följande uppgifter:

  • Hundens namn på stamtavlan och reg.nr i SKK alternativt TAVLIC
  • Födelsedataum
  • Chipnummer (15 siffror)
  • Ägarens namn och fullständig bostadsadress
  • Ägarens mobilnummer
  • Ägarens e-postadress (Viktigt att den är aktuell!)
  • Klubbtillhörighet t.ex. SKK, SBK; rasklubb, specialklubb, Jägaresällskapet

PM med all nödvändig info kommer en månad före BPH.
Här kommer även att finns betalningsanvisningar för anmälningsavgiften på 950:-

Blir du nyfiken och vill veta mer? https://goldenklubben.se/information-mentalitet/

Reportage från FB-r 9-10 april Ystad

16 hundar var anmälda för båda dagarna, med många spända ochthumbnail_IMG-5455förväntansfulla ekipage.
Nu måste man komma ihåg att detta inte är en tävling, utan en beskrivning av hur din retriever spontant uppför sig i olika situationer relaterade till en retrievers arbete. Det är det beskrivaren tittar på och ger olika värden på i protokollet. Klubben hade förmånen att få ner ett fantastiskt trevligt FB-r team med Lena CarlssonÖsthed som beskrivare och testledare var maken Morgan Östhed från Småland. Skåne behagade visa upp sig med nästan alla väderlekar, mest hård vind. Vi fick även lite hagel, sol och drivis, eller, nä inte drivis. Vi hade också en mycket duktig kastare Ann-Katrin "Anki" Eide som jobbade hårt båda dagarna. Vi fick se många intressanta hundar som verkligen gjorde bra ifrån dig och visade vart hän just dessa uppfödares hundar är på väg. Men även för de enskilda förarna att kunna se sin hunds styrka men även svagheter. Det är ett fantastiskt verktyg att sen kunna använda i sin träning och vardag, och inte minst för uppfödarna att förhålla sig till. Vi hade även förmånen att få examinera en ny testledare här i GRK Skåne/Blekinge. Stort grattis till Björn Fröjd. Nu väntar vi bara på att en beskrivare ska bli godkänd här nere så vi kan få vårt ”eget” team. Har ni möjligheten att åka och titta eller ännu bättre delta med er hund, så gör det. Ni lär er otroligt mycket inför ert vidare arbete tillsammans.

thumbnail_IMG-5439 thumbnail_IMG-5436 thumbnail_IMG-5413
thumbnail_P1560955 (2) thumbnail_P1560902

 

 

Fler funktionärer sökes FB-r

Det finns ett uppdämt behov av medlemmar som vill låta sina hundar genomföra FB-r. (Funktions Beskrivning- Retriever) 
Därför behövs det som vill utbilda sig till funktionärer
Det gäller: kastare, testledare och beskrivare.
Utbildningen sker i följd: först kastare som är obligatoriskt, sen till testledare för att avsluta med att bli bedömare om man vill. 
För att vi skall kunna hålla några FB-r i södra Sverige MÅSTE där finnas folk som vill ställa upp som funktionärer. Som det är nu är vi hänvisade att åka till minst Småland. 
FB-r är ett mycket viktigt arbete för dig som vill veta mer om hur din hund är och varför den uppför sig på ett visst sätt. För uppfödare är detta ett mycket viktigt verktyg i deras arbete för sunda och friska hundar. 
Om allt går som sektionen önskar kommer det att komma ett antal FB-r till våren. Håll utkik här efter datum.

Kontakta Björn på mail bjorn.frojd@skane.goldenklubben.se eller telefon 071 432 29 71 om du är intresserad att veta mer om FB-r.

Till dig som är intresserad av FB-R

FB-r (Funktions Beskrivning Retriever)

Nu börjar det att röra på sig angående FB-r i Södra Sverige. Vi är en grupp som skall examineras för vidare åtagande inom FB-r.

Den 18-19 sep kommer examinationen att ske.
Efter det skall det förhoppningsvis börja rulla på.
Om allt går som det skall kommer vi att ha 3 team i gång här i södra Sverige.

 Lite information om hur det hela går till och varför det tar tid att få i gång allt detta:

Man går utbildning till att bli kastare först, sen skall man examineras.
Därefter måste man vara med på ett antal bedömningar.
Sen kan man utbilda sig till provledare, därefter skall man examineras.
Efter att man blivit godkänd skall man vara med på ett antal bedömningar, för att sen få utbilda sig till bedömare, om man anses som lämplig. Sen är det examinering.
Om man blir godkänd där, så kan man hålla i bedömningarna. Som ni ser är det en resa för alla innan man har ett fungerande team…….

Den utdragna processen måste ske för att säkerställa att alla bedömningar sker inom samma ramar.

Efterfrågan på FB-r är väldigt stor och mer information kommer allt eftersom.

Mentalitet & Funktion

Ingrid Lundkvist

Ingrid Lundkvist

E-post: 
mentalitet@skane.goldenklubben.se
Tfn: 0707 - 96 42 43

FB-R

FB-R: Funktionsbeskrivning Retriever — en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata och är en gemensam beskrivning för alla våra retrievrar

FBR LOGO 2019

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet - egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar.

Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se samt SSRK Södras hemsida http://ssrksodra.com/fb-r/ 

Informationsbrev om FB-R av Agneta Joonas, auktoriserad beskrivare FB-R för SSRK Södra

MH

Mentalbeskrivning hund − MH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Brukshundsklubbens (SBK) mentalbeskrivning (MH) är ursprungligen framtagen för brukshundar - men numera öppen för alla raser.

Den består av tio standardiserade situationer, där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.

För att få deltaga ska hunden ha fyllt 1 år, men löptik får inte vara med.

Som arrangör kan rasklubbar eller SBK stå.

För mer info gå in på www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning, öppen för alla hundar, renrasiga eller blandraser.

Det är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Beskrivningen består av 7 eller 8 moment, beroende på om man väljer att göra med eller utan skott. Man kan välja att ha hunden i lina eller lös under beskrivningen. Ett BPH-protokoll är mer detaljerat än ett MH-protokoll.

Hunden ska ha fyllt 1 år. Löptik får delta, men startar sist.

I Skåne/Blekinge finns det än så länge fyra arrangörer, men fler är på väg. Nu är det Lunds Brukshundklubb, Blekinge Brukshundklubb, Svenska Terrierklubben (Örkelljunga) och Jägarförbundet Skåne.

Goldenklubben Skåne/Blekinge bokar årligen in en dag främst för golden retrievrar.

För mer info gå in på www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/.

För att få delta på bruksprov ska golden retrievern antingen ha gjort BPH eller MH!