Golden retrieverklubben

Till dig som är intresserad av FB-R

FB-r (Funktions Beskrivning Retriever)

Nu börjar det att röra på sig angående FB-r i Södra Sverige. Vi är en grupp som skall examineras för vidare åtagande inom FB-r.

Den 18-19 sep kommer examinationen att ske.
Efter det skall det förhoppningsvis börja rulla på.
Om allt går som det skall kommer vi att ha 3 team i gång här i södra Sverige.

 Lite information om hur det hela går till och varför det tar tid att få i gång allt detta:

Man går utbildning till att bli kastare först, sen skall man examineras.
Därefter måste man vara med på ett antal bedömningar.
Sen kan man utbilda sig till provledare, därefter skall man examineras.
Efter att man blivit godkänd skall man vara med på ett antal bedömningar, för att sen få utbilda sig till bedömare, om man anses som lämplig. Sen är det examinering.
Om man blir godkänd där, så kan man hålla i bedömningarna. Som ni ser är det en resa för alla innan man har ett fungerande team…….

Den utdragna processen måste ske för att säkerställa att alla bedömningar sker inom samma ramar.

Efterfrågan på FB-r är väldigt stor och mer information kommer allt eftersom.

Funktionärsutbildning FB-R

Det behövs fler funktionärer för FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) här i söder!!

Passa på att gå en givande utbildning och var med i ett kommande beskrivarteam!

Denna utbildning är för dig som har intresse av att följa våra golden retrievers anlag och glädje av det många generationers uppfödare kämpat för - att vilja vara en apportör.

Intresserad?

Läs mer på: http://ssrksodra.com/fb-r/

Mentalitet & Funktion

FB-R

FB-R: Funktionsbeskrivning Retriever — en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata och är en gemensam beskrivning för alla våra retrievrar

FBR LOGO 2019

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet - egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar.

Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se samt SSRK Södras hemsida http://ssrksodra.com/fb-r/ 

Informationsbrev om FB-R av Agneta Joonas, auktoriserad beskrivare FB-R för SSRK Södra

MH

Mentalbeskrivning hund − MH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Brukshundsklubbens (SBK) mentalbeskrivning (MH) är ursprungligen framtagen för brukshundar - men numera öppen för alla raser.

Den består av tio standardiserade situationer, där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala.

För att få deltaga ska hunden ha fyllt 1 år, men löptik får inte vara med.

Som arrangör kan rasklubbar eller SBK stå.

För mer info gå in på www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning, öppen för alla hundar, renrasiga eller blandraser.

Det är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Beskrivningen består av 7 eller 8 moment, beroende på om man väljer att göra med eller utan skott. Man kan välja att ha hunden i lina eller lös under beskrivningen. Ett BPH-protokoll är mer detaljerat än ett MH-protokoll.

Hunden ska ha fyllt 1 år. Löptik får delta, men startar sist.

I Skåne/Blekinge finns det än så länge fyra arrangörer, men fler är på väg. Nu är det Lunds Brukshundklubb, Blekinge Brukshundklubb, Svenska Terrierklubben (Örkelljunga) och Jägarförbundet Skåne.

Goldenklubben Skåne/Blekinge bokar årligen in en dag främst för golden retrievrar.

För mer info gå in på www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/.

För att få delta på bruksprov ska golden retrievern antingen ha gjort BPH eller MH!