Golden retrieverklubben

Reportage från Årsmötet 2020

Söndagen den 16 februari hade Skåne/Blekingesektionen årsmöte i Sydskånska Kennelklubbens lokal i Arlöv.
Innan årsmötet hölls möte inför Goldenklubbens Fullmäktige då vi gick igenom fullmäktigehandlingarna. Det blev många positiva diskussioner och det genererade en del frågor att ta med från vår sektion upp till Fullmäktigemötet i mars i Upplands Väsby. Det är kul med engagerade medlemmar som bryr sig och har åsikter så att det blir bra samtal - det är sådant som driver saker framåt!
 
Mellan mötet inför Fullmäktige och själva årsmötet avnjöts traditionell smörgåstårta.
 
Årsmötet hade i år lockat 24 deltagare. Lars Ramberg höll i mötet med den äran och navigerade oss genom dagordningen på sitt kunniga och erfarna vis.
Lars och Bodil
 
 Här ses vår nytillträdda ordförande
 
- i dubbel bemärkelse - Bodil då hon avtackar Lars.
 
Charlotta & AnneliFilip & Eva
 
Även tappra Annelie, som kämpat i valberedningen för att få ihop en ny styrelse avtackades särskilt,
liksom våra båda revisorer
Filip och Ewa !
 
Stort tack till alla ni som var där!
 
 
 Väl mött igen under året på våra aktiviteter!
 

Bilagor

 

 

 

Digitalt fullmäktigemöte

Goldenfullmäktige genomfördes som ett distansmöte den 26 april. Delegater från 15 sektioner fanns representerade. Ett reportage från mötet kommer i nästa nummer av Golden Nytt.
Till ordförande valdes Anita Ohlson. Övriga ordinarie ledamöter är Lena Ohlsson, Gun Eriksson, Kerstin Persson, Kristina Nieminen, Malin Danielsson och Jan Ytterbom. Till suppleanter valdes Marie-Louise Scanlan och Inger Karlsson.

Den 3 maj genomför den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Då kommer även beslut att fattas om Goldenlägret, Klubbmästerskapet och Goldenspecialen 2020 kan genomföras eller måste ställas in på grund av den rådande pandemin.

Skåne/Blekingesektionens representant hade 12 frågor med sig från vårt möte "Inför Fullmäktige den 16/2" att ta upp på Fullmäktigemötet. Då frågorna var ganska omfattande skickades de i förväg till ordförande Anita Ohlsson och utställningsansvariga Kristina Nieminen. Allt för att det skulle vara möjligt att besvara dem på Fullmäktigemötet. Tyvärr kom Coronapandemin emellan och Fullmäktige genomfördes som ett rekordkort telefonmöte. Anita lovade att styrelsen skulle besvara alla våra frågor och alla sektioner ska få både frågor och svar skriftligt. Vi återkommer med svaren på frågorna så snart vi får dom.

Här kommer som BILAGA en skriftlig redovisning från klubbstyrelsen av de frågor
som  vi hade med från vår sektion till Fullmäktigemötet.