Golden retrieverklubben

Goldenfullmäktige genomfördes som ett distansmöte den 26 april. Delegater från 15 sektioner fanns representerade. Ett reportage från mötet kommer i nästa nummer av Golden Nytt.
Till ordförande valdes Anita Ohlson. Övriga ordinarie ledamöter är Lena Ohlsson, Gun Eriksson, Kerstin Persson, Kristina Nieminen, Malin Danielsson och Jan Ytterbom. Till suppleanter valdes Marie-Louise Scanlan och Inger Karlsson.

Den 3 maj genomför den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Då kommer även beslut att fattas om Goldenlägret, Klubbmästerskapet och Goldenspecialen 2020 kan genomföras eller måste ställas in på grund av den rådande pandemin.

Skåne/Blekingesektionens representant hade 12 frågor med sig från vårt möte "Inför Fullmäktige den 16/2" att ta upp på Fullmäktigemötet. Då frågorna var ganska omfattande skickades de i förväg till ordförande Anita Ohlsson och utställningsansvariga Kristina Nieminen. Allt för att det skulle vara möjligt att besvara dem på Fullmäktigemötet. Tyvärr kom Coronapandemin emellan och Fullmäktige genomfördes som ett rekordkort telefonmöte. Anita lovade att styrelsen skulle besvara alla våra frågor och alla sektioner ska få både frågor och svar skriftligt. Vi återkommer med svaren på frågorna så snart vi får dom.

Här kommer som BILAGA en skriftlig redovisning från klubbstyrelsen av de frågor
som  vi hade med från vår sektion till Fullmäktigemötet.